FODBOLDAFD. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING    13.11.2014:

Formanden bød velkommen og forklarede, at man desværre ikke kunne over-holde vedtægterne om afholdelse 6 måneder efter regnskabsårets afslutning – altså senest 30.9.2014. Årsagen skyldes, at vor revisor har valgt at skifte partner fra KPMG til ERNEST & YOUNG. Den tidligere partner cuttede systemerne ned, så man måtte starte fra scratch, hvorfor regnskabet ikke kunne blive færdig til tiden. For-samlingen valgte at gennemføre og Oddur Gislason – som foreslået – blev valgt som dirigent og konstaterede at indkaldelsen med 14 dages frist var overholdt.

 

Formandens beretning: 

I dette regnskabsår har vi fået tilskud til medlemmer under 25 år –  udendørs 655 –

indendørs 476 – derudover har vi 85 senior – og oldboys medlemmer udendørs –  altså i alt 1.216  medlemmer – en lille tilbagegang på 13.

Fordeling udendørs 500 drenge/mænd og 240  piger/kvinder. Til at drive klubben har 125ledere.

Sportligt har vi efter en redning på målstregen i foråret for vort serie 2 hold haft et rigtig flot efterår med en fornem 2. plads.

Det bliver et noget anderledes 2015, da Thomas efter 586 kampe og Henrik Kvist efter 562, i alt .148 kampe har meddelt, at de stopper med 1. holds fodbold.

Jeg må sige, at når jeg ser tilbage og ligesom tænker på, hvad de har betydet for en klub som SIK og de mange spillere, de har præget i den specielle ”Kvistånd”, så mangler jeg ord for at udtrykke den taknemmelighed, der strømmer igennem mig og de SIK bestyrelser, som jeg har været en del af, kan jeg blot fremstamme et fattigt 1.000 tak. Det præg, som I har sat på seniorbolden ved jeg, at I allerede videreføre i oldboys regi.

En stor bet for os er dog, at serie 4 rykker ud efter en næstsidste plads og serie 5 slutter sidst bl.a. fordi holdet i de første 5 kampe er udeblevet i de 3. Der er sket ændringer, så U 19, 2 er trukket til fordel for serie 5, der dog endte sidst. Så i den nye sæson har vi 1 serie 2 hold og 2 serie 5 hold.

Her fra efterårssæsonen er der sket en række ændringer, således at fra u 13 til u 11 spilles 8 mands, fra U 8 til U 10 spilles 5 mands og fra U 5 til u 7 spilles 3 mands.  Fra U 12 og ned registres ikke resultater. Man må åbenbart ikke føle nederlag.

Nyt er nu også – at der i de laveste seniorrækker og i U 15 piger B op til piger A skal  spilles 9 mands, hvis et af holdene anmoder om det indenfor tidsfristen.

Senior damer rykkede desværre ud efter en kvalifikationskamp om den sidste plads i 1. division, hvor man tabte knebent til Raklev med 3 – 2. I rækken under er man ved at stabilisere sig med et meget ungt og talentfuld hold – p.t. er man nr. 4.

U 17 piger suveræn nr. 1 i A rækken med 10 sejre ud af 10. U 15 drenge nr. 1 i A rækken med 7 sejre ud af 8. Pertous tropper i U 12 vandt også rækken, selvom man ikke registrere resultater. Yderligere hjemtog samme U 12 Kommunemester-skabet i suveræn stil med en målscore på 20-0.

Stensballe skolen har for 9. gang vundet Folkebladets skoleturnering, der er afviklet 37 gange. Det er spilere fra U 13 til U 15 krydret med 2 pigespillere. Var der nogen der sagde – at fremtiden ikke ser lys ud.

Herfra skal yderligere lyde et tillykke til Sebastian Buch, der p.t. er en del af ACH`s U  15 hold, med debuten på DBU`s U 16 landshold.

Samarbejdet i HORSENS SIK er ændret pr. 30.6.2012 – Der er nu en overbygnings-aftale og SIK står for Damedivision og FC for U 18 Damer, 1. hold.

Økonomisk er der ingen bindinger, da hver klub er økonomisk ansvarlig for deres hold.

Der har i foråret været ansøgt om et fælles U17 divisionshold mellem FC, Heden-sted og SIK. Det fik vi ikke.

Vi aftalte dog, at hvis man ikke fik division skulle FC og Hedensted samarbejde om et mesterrække -hold, der også har vundet deres række, medens SIK skulle stille sit eget hold i A-rækken, hvor også FC og Hedensted havde et hold.

Vi havde jo forventet, at vi fra november kunne tage vor egen kunstgræs bane i brug. Så det er et stort slag, at der er stukket en kæp i hjulet, således at både den ny bane på Langmarksvej og vores på Skolebanen er skudt til hjørne, fordi bunden under alle byens kunstgræs baner, herunder de 2 nye  – har eller får en bund af brugte og oprevne bildæk og miljømyndigheder har rejst spørgsmålet, om der ud-ledes giftstoffer sammen med regnvandet.

Mærkeligt nok var der ingen løsning på problemet, da man satte spørgsmålstegn ved bunden lige før sommertid.

Der skulle nu være en løsning på problemet, så p.t. indhentes tilbud på begge ba-ner og samtidig er det sendt i nabohøring.

Underligt nok siger samme myndigheder, at problemet er væk efter 2 år. Så slipper man jo også for at gøre noget ved de eksisterende baner.

Da frostperioder kan være ødelæggende for pålægning af selve kunstgræsset,  må vi forvente, at det tidligst kan ske fra primo april og banen først er klar til som-mer. Det betyder, at vi igen må tage en vinter med spil på alle byens kunstgræs-baner. Dog må vi også benytte Skolebanen indtil man går i gang med at fjerne jord.

Positivt er det dog, at kommunen har fundet 3 millioner til 2 nye omklædningsrum. Onde tunger påstår, at de siden 1984 har stået på  kommunens prioriteringsliste. P.t. er en arkitekt i gang med tegninger. Planen er – 1 rum i mellemrummet mellem rum 1 og 2 og rum 3 og 4. 1 rum på langs uden for materialerum og rum 3 og 4.

Hovedbestyrelsen (HOB) har ikke fungeret længe – formanden Søren Engelbreth har fået nyt distrikt i Topdanmark og kan ikke afse tid og ingen af de 3 øvrige i for-retningsudvalget har ønsket at fortsætte.

Det er endt med et nyt forretningsudvalg med Torben Schultz Jensen som for-mand, Cecilie Hollesen som sekretær og mig selv som midlertidig kasserer. Den øv-rige bestyrelse består af formændene fra badminton, Bueskydning, Fodbold, Gymnastik og Håndbold.  Bemærk, at TENNIS ikke er en del af SIK.

Vi er stadig involveret i fælles aktivitetsplaner med Stensballe skolen omkring ”Drøn på Skolegården”, Stensballe Bevægelsespark ”MO2PIA” og Kroppens Sal med om-klædningsrum. Men der er blevet noget længere imellem møderne.

MO2pia – er tænkt som en fælles lokalområde aktivitet i form af en aktivitetsportal, som fortæller, hvad der sker i Stensballe og koordinerer alle lokalaktiviteter i en digital conventus model.

For en klub som SIK er det stadig en betingelse – at nye og yngre forældre melder sig på banen og påtager sig vagten enten som træner, trinleder, udvalgsmedlem, hjælp i Cafeteriet, hjælp til stævner eller andre arrangementer.

Hvis man mener noget med klubben – så er det desværre ikke nok at betale kon-tingent – du må involvere dig.  Væk med berøringsangsten –  vær sammen med andre ligesindede –og du vil opdage – at det giver en rigtig god følelse – at være sammen med andre om at gøre en forskel.

Når vi sender en opkrævning med betaling til en bestemt dag – så betal dog til tiden eller fortæl os – hvornår vi kan forvente indbetaling.

Folk der ikke betaler – stjæler fra dem – der betaler – og stjæler samtidig frivillige leders kostbare tid.

En betingelse for at spille er – at du betaler din kontingent til tiden. Du kan ikke væ-re bekendt at pålægge bestyrelsen og andre – at de skal bruge ekstra af deres kostbare fritid – netop fordi du ikke betaler til tiden.

P.t. er kontingentsystemet ved at blive omlagt til KLUBMODUL. Hvert medlem skal selv oprette sig som bruger og tilmeldes som betaler og samtidig skal der indbetales DKK 10,00, for at medlemmerne kan registreres i systemet.

Efter at alle kan booke sig ind i Hallen på ledige tidspunkter, har vi haft en del problemer – specielt med Cafeteriet, idet flere tror, at det er et tag selv bord.

Cafeteriet ejes 100% af Fodbold og andre har intet at gøre der. Porcelæn kan lånes ved samtidig køb af varer i Cafeteriet. Vi har ved flere lejligheder oplevet at døren til Cafeteriet har stået åben. Det sker ikke mere, idet der er aftalt med Fo-rum, at de ikke må åbne døren, når nogen har booket klublokalet. Yderligere kan man heller ikke booke selve cafeteria lokalet.

Det er sket efter – at Tennisafd. Har booket både cafeteria lokalet og samtidig fik adgang til cafeteriet uden vor vidende til en klubfest en lørdag, hvorfor man også bookede lokalet fredag til opstilling og søndag til at rydde op. Yderligere måtte vi konstatere – at der havde været strømafbrydelse i perioden, så vore is og madvarer i køleboksene måtte destrureres. Der var ikke tordenvejr i tidsrummet i vort område.

TIL SLUT – OG IKKE MINDST –  EN TAK TIL MINE KOLLEGER i FODBOLDBESTYRELSEN,  DE UNDERLIGGENDE  UDVALG, TRÆNERE OG ANDRE LEDERE FOR ET GODT OG LOYALT SAMARBEJDE.

Min vagt i SIK slutter nu efter 27 år, heraf de sidste17 år som formand.

Det har været yderst lærerigt og berigende. Jeg er meget taknemmelig for den tid, hvor man har kunnet bruge min hjælp, hvor min løn har været at være en del af et samfund med en velfungerende sportklub, hvor det at være sammen om noget betyder noget. Skønt at møde spillere og deres forældre og få et anerkende-de nik eller smil. Husk at give plads til andre og vis respekt. Selvom en beslutning kan gå imod.

Min slutbemærkning – denne – det har bestemt ikke været kedelig.

STENSBALLE, DEN  13. 11.2014.

FLEMMING HANSEN

—————————————————————————————————————-

REGNSKAB  ved  Verner Sørensen:

 

Årets resultat: Et overskud på DKK 41.034.

 

INDTÆGTER:Kontingenter mv DKK 720.838, tilskud og andre indtægter DKK  714.685, i alt DKK 1.435.523.

UDGIFTER: Sportlige aktiviteter DKK 1.320.289, særlige aktiviteter –  DKK 62.083, admi-nistrationsomkostninger DKK 136.280, i alt  DKK 1.394.489.

EGENKAPITAL: DK

Egenkapital (EK): DKK 274.666 +/- eventualposter + CAFETERIAFORENINGEN DKK 61.000 og minus HORSENS SIK DKK 66.000. EK I ALT 269.666.

Gert Bentsen spurgte til revisors bemækninger om manglende indberetning af ud-betalte kørselsgodtgørelserog andre trænerhonorarer. Verner svarede, at vi afløn-ner efter DIF regler for ulønnede lederer, hvor man skattefrit kan udbetale DKK 5.600. Yderleigre at kørselsgodtgørelserne er skattefrie.

Yderligere fortalte Verner om funktionen, hvor Vibeke er kassereren. Opkrævning af kontingent varetages af 2 økonomistuderende  Mette og Camilla, der også har haft ansvaret for at indberette alle medlemmer til DBU. For at komme på holdkortet skal alle medlemmer være indberettet. Yderligere tager de sig også af indhentning af børneattester.

Fastsættelse af kontingent: Uændret.

Indkomne forslag: Ingen.

 

VALG TIL BESTYRELSEN:

På valg er i lige år: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

PÅ VALG:                    FORMAND FLEMMING HANSEN           SENIORFORMAND BJARNE SCHNOHR

UNGDOMSFORMAND VERNER SØRENSEN

Flemming ønsker at stoppe efter 16 år på posten. I stedet foreslår bestyrelsen ny-valg af salgskonsulent Søren Knigge, der er ansat hos DLF Trifolium. Søren er 46 år, har bestridt bestyrelsesposter i Stenderup. Familien er flyttet til Stensballe og bor p.t. i lejet hus, medens man er i gang med nybyggeri.  Familien har 2 drenge. Den ældste er blandt de 4 SIK spillere, der er udvalgt til AC Horsens 16 mands trup i U 13. Den yngste spiller U 12 i SIK.

Søren blev herefter enstemmigt valgt som ny formand

 

Bjarne og Verner blev herefter genvalgt.

 

Bestyrelsen består yderligere af næstformand Rudy Rasmussen, kasserer Vibeke Olesen, Sekretær Christina Fuglsang og bestyrelsesmedlem Harry Kristensen.

VALG AF SUPPLEANTER:                      GERT BENTSEN

KENN FREDERIKSEN

 

VALG AF REVISOR:                               ERNEST & YOUNG ved Aslak Linde.

 

EVENTUELT: Her tog Verner Sørensen ordet og takkede den afgående formand for tiden i SIK og overrakte JBU`s diplom og sølvnål samt en overdådigt 12 liters Amarone – Antonio Castagnedi.

Søren Pertou spurgte til status på ungdomsudvalget, hvorvidt det var eksisterende, således at trænerspørgsmål og ansættelser kunne ske i dette regi. Verner bekræftede, at udvalget var under retablering og i dag består af 4 personer, som i meget nær fremtid udvides med yderligere min. 2 personer.

Kl. 20.02 takkede Oddur for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Sign. Dirigent Oddur Gislason                         sign. Formand Fleming Hansen