Kontingent

Opkræves i 2 rater halvårligt hhv. 1/5 og 1/11

Senior   18 – 99        850,-              (425,- halvårligt)

Junior     5 – 17        400,-              (200,- halvårligt)

 

Udover indtægt fra kontingenter forventes klubben medlemmer så vidt muligt, at deltage i det praktiske arbejde med opstilling og nedtagning af skydebaner til Danish Open i Bueskydning, hvor vi er medarrangør. Indtægt herfra er med til at dække en del af afdelingens udgifter.