Bueskytteafdelingen afholder generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19.00

Generalforsamlingen foregår i Kælderen, Hattingvej 14 (indendørslokalerne)

Dagsorden ifølge vedtægter:

1)          Valg af dirigent og referent

2)          Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)          Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

4)          Fastsættelse af kontingent

5)          Behandling af indkomne forslag

6)          Valg af formand

7)          Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8)          Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

9)          Valg af revisor

10)      Eventuelt

 

Bestyrelsen