Mødet foregår i SIK’s klublokale

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Valg til bestyrelse
  • Evt. – info omkring sæson 2013/2014

Andre relevante emner der ønskes drøftet på generalforsamling sendes til [email protected] senest fire dage før mødet.

Vi glæder os til at se Jer

Mvh

SIK håndboldnn1