Da der ikke lykkedes at få valgt ny kasserer på klubbens ordinære generalforsamling indkaldes der til

Ekstraordinær generalforsamling i Stensballe IK´s Bueskytteafdeling.

Mandag d. 3. April kl. 18.30 i klubbens indendørslokaler.

Dagsorden:

  1. Valg af kasserer (vælges for 2 år)

 

Alle medlemmer samt forældre til ungdomsmedlemmer er valgbare.