Bueskydning

Bueskydning

Ekstraordinær generalforsamling – Bueskytteafdelingen

Da der ikke lykkedes at få valgt ny kasserer på klubbens ordinære generalforsamling indkaldes der til

Ekstraordinær generalforsamling i Stensballe IK´s Bueskytteafdeling.

Mandag d. 3. April kl. 18.30 i klubbens indendørslokaler.

Dagsorden:

  1. Valg af kasserer (vælges for 2 år)

 

Alle medlemmer samt forældre til ungdomsmedlemmer er valgbare.

Læs mere

Bueskydning

Danish Open 2015 i Bueskydning

Lørdag og søndag i Pinsen er det igen tid til Danish Open i Bueskydning. Stensballe IK´s Bueskytteafdeling har igen i år lavet halvdelen af de 40 baner som de 277 tilmeldte bueskytter fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland skal skyde på både lørdag og søndag.

Danish Open 2010 billed

Stævnet er et 3D stævne, hvor der skydes på forskellige “dyr” opstillet i det kuperede terræn ved Højderyggens Skydecenter, Grættrupvej, 8766 Nørre Snede.

Har du lyst til at opleve stemningen og atmosfæren ved et internationalt stævne er der her mulighed for at komme tæt på.

Stævnes afvikles over 2 dage.

Lørdag d. 23. maj er der velkomst kl. 9.00 hvor efter skytterne bliver ledt ud på banerne. Skydningen starter 9.30

Søndag d. 24. maj ledes skytterne ud kl. 8.30 og skydningen starter kl. 9.00

Stævnet afsluttes med finaler der forventes at starte søndag omkring 12.30 / 13.00 og efterfølgende præmieoverrækkelse.

Læs mere

Bueskydning

Generalforsamling i Bueskytteafdelingen

Bueskytteafdelingen afholder generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19.00

Generalforsamlingen foregår i Kælderen, Hattingvej 14 (indendørslokalerne)

Dagsorden ifølge vedtægter:

1)          Valg af dirigent og referent

2)          Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)          Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

4)          Fastsættelse af kontingent

5)          Behandling af indkomne forslag

6)          Valg af formand

7)          Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8)          Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

9)          Valg af revisor

10)      Eventuelt

 

Bestyrelsen

 

 

Læs mere

Bueskydning

Generalforsamling i Bueskytteafdelingen

SIK Bueskytteafdeling afholder generalforsamling mandag d. 18/3-2013 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler i kælderen hos Horsens Firma Idræt på Hattingvej.

Bestyrelsen

Læs mere

Bueskydning

Bueskydning – sommerafslutning

Bueskytteafdelingen afholder klubmesterskab / sommerafslutning

Søndag den 30. september kl. 9.15 på træningsbanen ved Boller Slot

Alle er velkomne

Tilmelding ved mail til [email protected]

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Læs mere