Aktiviteter 2017/2018

Alle DGI-stævner og holdturneringsrunder er samlet her: Aktiviteter 2017 og Aktiviteter-2018. Der vil ske løbende opdatering ved ændringer (annonceres på vores Facebook-side).

Der er planlagt følgende klubaktiviteter:

  • 3. september – Åben hal

Hallen vil være åben for alle medlemmer og deres forældre, søskende eller bedsteforældre. Der kan spilles på tværs af alder, familie. Tilmelding er ikke nødvendig. Se mere på Facebook

  • 8. oktober – DGI-stævne i Stensballehallen

Stensballe Badminton afholder pointgivende DGI-stævne. Sæt allerede nu X i kalenderen, så vi kan stille med mange deltagere fra Stensballe.

  • 6. januar – Generationsstævne / Natminton

Vores traditionelle Generationsstævne og sidste års succes Natminton bliver i denne sæson afholdt på samme dag.

  • 22. april  –  Klubmesterskaber

Sæsonen afsluttes med at vi spiller om klubmesterskaberne.

Badmintontræningen holder ferie i skolernes ferie.

I vil få nærmere orientering/tilmeldinger til ovennævnte arrangementer via mail og på vores Facebook-side.