Aktiviteter 2022/2023

Alle DGI-stævner og holdturneringsrunder er samlet her: Aktiviteter 2022 og Aktiviteter2023. Der vil ske løbende opdatering ved ændringer (annonceres på vores Facebook-side).

Der er planlagt følgende klubaktiviteter:

  • ?. april 2023  –  Klubmesterskaber

Sæsonen afsluttes med at vi spiller om klubmesterskaberne.

Badmintontræningen holder ferie i skolernes ferie.

I vil få nærmere orientering/tilmeldinger til ovennævnte arrangementer via mail og på vores Facebook-side.