Aktiviteter 2020/2021

Alle DGI-stævner og holdturneringsrunder er samlet her: Aktiviteter 2017 og Aktiviteter-2018. Der vil ske løbende opdatering ved ændringer (annonceres på vores Facebook-side).

Der er planlagt følgende klubaktiviteter:

  • 29. november – begynderstævne

Der afholdes begynderstævne i Stensballehallen Nærmere herom senere på Facebook

  • 18. april 2021  –  Klubmesterskaber

Sæsonen afsluttes med at vi spiller om klubmesterskaberne.

Badmintontræningen holder ferie i skolernes ferie.

I vil få nærmere orientering/tilmeldinger til ovennævnte arrangementer via mail og på vores Facebook-side.