Aktiviteter 2021/2022

Alle DGI-stævner og holdturneringsrunder er samlet her: Aktiviteter 2021 og Aktiviteter-2022. Der vil ske løbende opdatering ved ændringer (annonceres på vores Facebook-side).

Der er planlagt følgende klubaktiviteter:

. 8. oktober – natminton

  • 14. november – begynderstævne

Der afholdes begynderstævne i Stensballehallen Nærmere herom senere på Facebook

  • ?. april 2022  –  Klubmesterskaber

Sæsonen afsluttes med at vi spiller om klubmesterskaberne.

Badmintontræningen holder ferie i skolernes ferie.

I vil få nærmere orientering/tilmeldinger til ovennævnte arrangementer via mail og på vores Facebook-side.